ขณะนี้คุณอยู่ที่ : หน้าแรก

วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดอุบลราชธานี

วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อุบลราชธานี

funeral-plan

Aug12

อัญเชิญถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ

E-mail

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555 คณะสงฆ์วัดมหาวนาราม นำโดยพระครูสารกิจโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอาราหลวง นำคณะพระภิกษุสามเณรวัดมหาวนาราม และโรงเรียนกิตติญาณวิทยา ร่วมขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ และเทียนพรรษาของวัดมหาวนาราม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ จากทุ่งศรีเมืองสู่วัดมหาวนาราม เพื่อเป็นการฉลองรางวัลในครั้งนี้ ทางวัดจึงจัดหมอลำคณะแม่ทองแปนให้กับคณะชาวคุ้มวัดมหาวนารามได้มีความเพลิดเพลินและสนุกสนาน ชมภาพคลิกที่นี่

 
Jul13

พระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐ กราบนมัสการพระเทพกิตติมุนี

E-mail

ประมวลภาพ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าคณะภาค ๑๐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เข้ากราบนมัสการ พระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตฺติ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมภาพคลิกที่นี่

 
Jun11

ประมวลภาพพิธีฉลองปริญญาบัตร-พัดยศ เปรียญธรรม ๙

E-mail

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีฉลองปริญญาบัตร - พัดยศ เปรียญธรรม ๙ ประโยค "พระมหาธรรมชาติ วิสุทฺธสทฺโธ พรมสะอาด" ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ซึ่งพระมหาธรรมชาติ วิสุทฺธสทฺโธ เป็นที่น่าภูมิใจของคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี และวัดมหาวนาราม ที่ท่านสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค รูปแรกของวัดมหาวนาราม ชมภาพคลิกที่นี่

 
Jun05

ประมวลภาพกิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ประจำปี 2555

E-mail

ประมวลภาพกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ และเพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยพระเทพกิตติมุนี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายสงฆ์, นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หน้าพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม ชมภาพคลิกที่นี่

 
Apr14

ประมวลภาพภูมิทัศน์วัดมหาวนาราม ช่วงเทศกาลสงกรานต์

E-mail

ภาพภูมิทัศน์โดยรอบชองวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งทางวัดมหาวนาราม ได้จัดดอกไม้จากเมืองหนาว มาปลูกที่บริเวณหน้าพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกราบนมัสการพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่หน้าพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง (ในอัลบั้มนี้จะมีภาพของญาติโยมที่มาร่วมสวดมนต์ทำวัตร และคุณสรพงศ์ ชาตรี) ชมภาพคลิกที่นี่

 
Mar07

ประมวลภาพกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา

E-mail

ประมวลภาพกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียน และเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ชมภาพคลิกที่นี่


 
Feb25

คุณสรพงศ์ ชาตรี และคณะ ทำบุญสบทบทุนสร้างพระวิหารฯ

E-mail

เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คุณสรพงศ์ ชาตรี และคณะ ได้เดินทางมาร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ณ วัดมหาวนาราม(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย พระครูสารกิจโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม เป็นผู้รับมอบ ...ชมภาพคลิกที่่นี่

 
Feb18

ประมวลภาพทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี พระครูสารกิจโกศล

E-mail

ประมวลภาพงานทำบุญตักบาตรอายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก ป.ธ.๔, Ph.D.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม(พระอารามหลวง) ฝ่ายปกครอง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี และ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้ากุฏิคณะ ๔ วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ชมภาพคลิกที่นี่

 
Jan01

ประมวลภาพสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เฉลิมพระเกียรติ

E-mail

โครงการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดีปีใหม่ สุขใจได้บุญ ต้อนรับปีใหม่" ทอดผ้าป่าลอยฟ้าสามัคคี พิธีสะเดาะห์เคราะห์ ต่อชะตาบูชารับโชค เสริมดวง เสริมบารมี แบบเขมรโบราณ สวดมนต์พระปริตร สวดไชยน้อย-ไชยใหญ่ (บทสวดเฉพาะวัดมหาวนาราม) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เมื่อคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ชมภาพคลิกที่นี่


 
Dec31

เตรียมงาน "สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เฉลิมพระเกียรติ"

E-mail

เตรียมงาน "โครงการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดีปีใหม่ สุขใจได้บุญ ต้อนรับปีใหม่ .... วัดมหาวนาราม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ทอดผ้าป่าลอยฟ้าสามัคคี พิธีสะเดาะเคราห์ ต่อชะตาบูชารับโชค เสริมดวง เสริมบารมี แบบเขมรโบราณ สวดมนต์พระปริตร สวดไชยน้อย-ไชยใหญ่ ในคืนวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติ ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๑ มกราคม ๒๕๕๕

 
Page 5 of 10

เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)

ประมวลภาพประทับใจ

ประมวลภาพกิจกรรม
พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง รุ่นมณีโชติ

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้63
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้327
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1742
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2141
mod_vvisit_counterเดือนนี้6392
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว18007
mod_vvisit_counterทั้งหมด576348

ออนไลน์ (20 นาทีที่แล้ว): 4
ไอพีของคุณ: 54.211.219.20
,
Today: Dec 19, 2014