ขณะนี้คุณอยู่ที่ : หน้าแรก

วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดอุบลราชธานี

วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อุบลราชธานี

funeral-plan

Sep10

ประมวลภาพพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๕ ปี พระเทพกิตติมุนี

E-mail

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 วัดมหาวนาราม ได้จัดให้มีพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 85 ปี พระเดชพระคุณพระเทพกิตติมุนี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี โดย พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวสัมโมทนียกถาแด่หลวงพ่อพระเทพกิตติมุนี ชมภาพคลิกที่นี่

 
Sep08

พิธีทอดผ้าป่า สมทบทุนสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

E-mail

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัดพิธีทอดผ้าป่า สมทบทุนสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง โดย พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และ พระเทพกิตติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ชมภาพคลิกที่นี่

 
Aug12

คุณริว จิตสัมผัส และทีมงาน กราบนมัสการพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

E-mail

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 คุณริว จิตสัมผัส พิธีกรรายการคนอวดผี พร้อมทั้งคณะทีมงานรายการคนอวดผี เดินทางมาสักการะพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดอุบลราชธานี และสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพระครูสารกิจโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง), รองอธิการบดีมจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี ชมภาพคลิกที่นี่

 
Aug12

อัญเชิญถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ

E-mail

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555 คณะสงฆ์วัดมหาวนาราม นำโดยพระครูสารกิจโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอาราหลวง นำคณะพระภิกษุสามเณรวัดมหาวนาราม และโรงเรียนกิตติญาณวิทยา ร่วมขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ และเทียนพรรษาของวัดมหาวนาราม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ จากทุ่งศรีเมืองสู่วัดมหาวนาราม เพื่อเป็นการฉลองรางวัลในครั้งนี้ ทางวัดจึงจัดหมอลำคณะแม่ทองแปนให้กับคณะชาวคุ้มวัดมหาวนารามได้มีความเพลิดเพลินและสนุกสนาน ชมภาพคลิกที่นี่

 
Jul13

พระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐ กราบนมัสการพระเทพกิตติมุนี

E-mail

ประมวลภาพ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าคณะภาค ๑๐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เข้ากราบนมัสการ พระเทพกิตติมุนี (สมเกียรติ สมกิตฺติ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมภาพคลิกที่นี่

 
Jun11

ประมวลภาพพิธีฉลองปริญญาบัตร-พัดยศ เปรียญธรรม ๙

E-mail

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีฉลองปริญญาบัตร - พัดยศ เปรียญธรรม ๙ ประโยค "พระมหาธรรมชาติ วิสุทฺธสทฺโธ พรมสะอาด" ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ซึ่งพระมหาธรรมชาติ วิสุทฺธสทฺโธ เป็นที่น่าภูมิใจของคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี และวัดมหาวนาราม ที่ท่านสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค รูปแรกของวัดมหาวนาราม ชมภาพคลิกที่นี่

 
Jun05

ประมวลภาพกิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ประจำปี 2555

E-mail

ประมวลภาพกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ และเพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยพระเทพกิตติมุนี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายสงฆ์, นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หน้าพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม ชมภาพคลิกที่นี่

 
Apr14

ประมวลภาพภูมิทัศน์วัดมหาวนาราม ช่วงเทศกาลสงกรานต์

E-mail

ภาพภูมิทัศน์โดยรอบชองวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งทางวัดมหาวนาราม ได้จัดดอกไม้จากเมืองหนาว มาปลูกที่บริเวณหน้าพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกราบนมัสการพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่หน้าพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง (ในอัลบั้มนี้จะมีภาพของญาติโยมที่มาร่วมสวดมนต์ทำวัตร และคุณสรพงศ์ ชาตรี) ชมภาพคลิกที่นี่

 
Mar07

ประมวลภาพกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา

E-mail

ประมวลภาพกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียน และเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ชมภาพคลิกที่นี่


 
Feb25

คุณสรพงศ์ ชาตรี และคณะ ทำบุญสบทบทุนสร้างพระวิหารฯ

E-mail

เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คุณสรพงศ์ ชาตรี และคณะ ได้เดินทางมาร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ณ วัดมหาวนาราม(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย พระครูสารกิจโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม เป็นผู้รับมอบ ...ชมภาพคลิกที่่นี่

 
Page 5 of 10

เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)

สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีข้าม พศ.

สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีข้าม พศ.

Download บทสวดมนต์ข้ามปี

ประมวลภาพกิจกรรม
พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง รุ่นมณีโชติ

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้69
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้359
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1519
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3252
mod_vvisit_counterเดือนนี้10470
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9770
mod_vvisit_counterทั้งหมด671479

ออนไลน์ (20 นาทีที่แล้ว): 10
ไอพีของคุณ: 107.20.18.131
,
Today: Jul 31, 2015